home icon
Flerspråkig
FacebookTwitterLinkedIn
Flerspråkiga data-ark
75+språks stöd
banner icon

Flerspråkiga data-ark

Icecat produktinnehåll används över hela världen av tiotusentals partners. Dessa partners behöver produktinformation i de föredragna språken av sina köpare. Via Icecats flerspråkiga tjänst erbjuds automatiskt tillverkarnas produktinformation i mer än 75 världsspråk. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka antalet språk som stöds för att till fullo stödja behoven av våra kunder.

Unik: 75+ språk som stöds

Tillverkare har ofta bara tillgång till en eller ett begränsat antal översättningar. Genom att delta i Open Icecat kommer alla data-ark specifikationer (funktionsnamn och värden) automatiskt att översättas till stöd 75+ språk.

Kanalpartners vill ha flerspråkiga data-blad

Kanalpartners vill ha produktinnehåll på ett relevant språk. Tillhandahållande av data-blad endast på engelska är inte ett alternativ för de flesta kanalpartners. Dessutom kan kanalpartners inte förväntas översätta information för tiotusentals eller miljontals produkter. Via Open Icecat kan partners få produktdata på deras valda språk.
  • Kostnadsfritt flerspråkigt produktinnehåll:
    Alla dina globala partners kan få din produktdata på sitt lokala språk gratis.
  • Ingår i Open Icecat
    De flerspråkiga data-bladen distribueras till Open Icecat kanalens partners
  • Automatiskt översatt:
    Data-ark specifikationer automatiskt publiceras på alla 75 tillgängliga språk
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.