X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Loại màn hình
Type of display (screen) e.g. LCD.
LED (1)
Kiểu HD
Type of supported High Definition (e.g. Full HD, 4K Ultra HD).
Full HD (1)
Số lượng cổng HDMI
The number of sockets (ports) for HDMI connections. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transferring uncompressed video data and compressed/uncompressed digital audio data from a HDMI-compliant device ("the source device") to a compatible computer monitor, video projector, digital television, or digital audio device. HDMI is a digital replacement for existing analog video standards.
3 (1)
Màu sắc sản phẩm
The colour e.g. red, blue, green, black, white.
Màu đen (1)
Kết nối mạng Ethernet / LAN
An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present, for a wired conection via a cable.
(1)
Độ sáng màn hình
Độ sáng là lượng ánh sáng phát ra từ màn hình. Tỷ lệ độ sáng được đo bằng đơn vị candella trên mét vuông; thường được gọi là nit'.
430 cd/m² (1)
Độ phân giải màn hình
Độ phân giải của màn hình cho hệ thống
1920 x 1080 pixels (1)
Kích thước màn hình
Kích cỡ của màn hình cho sản phẩm này; biểu thị bằng insơ theo đường chéo
82 " (1)
Relevance
Loading ...
No match found